Strapdag 16 september 2022

Het weer op deze vrijdag zat echt niet mee, dus hebben we gewerkt rond verkeer (fietsen en stappen)

in de klas. We maakten affiches om aandacht te vragen voor de ‘zwakke weggebruiker’…