Ouderplatform

Op dit platform wordt je als ouder geïnformeerd over de dagdagelijkse werking van de klas en de school. Het is een digitale omgeving waarbij we veilig kunnen communiceren met elkaar.
Daarnaast kan je ook op dit platform jouw schoolrekeningen raadplegen.

Ouderraad

Het is heel belangrijk voor een school dat ze kan steunen op een zo breed mogelijk draagvlak van ouders en samenleving. De ouderraad is een belangrijk kanaal en vormt een brug tussen het schoolteam en de ouders.

In een open klimaat en in een sfeer van vertrouwen kan alles besproken worden.

Elk schooljaar krijgen ouders de kans om toe te treden tot de ouderraad.
Op de vergaderingen wordt samen met de directie  en een afgevaardigde leerkracht  van gedachten gewisseld over concrete schoolsituaties.

Ouders kunnen naast de gewone kanalen, steeds contact opnemen met de ouderraadsleden om ideeën of vragen door te spelen.

De ouderraad is lid van
KOOGO (Koepel voor Oudervereniging van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel

Voorzitter van de ouderraad:
Isabel Wuytack – mama van Aaron Maes 3de leerjaar

Wil je graag meewerken aan een activiteit? Heb je ideeën? … De ouderraad kijkt uit naar ouders die willen deelnemen! Neem gerust contact op met een van de leden of laat het weten aan de juf of meester!

Neem contact op via ouderraad.zandloper@sgwscholen.be.

Schoolraad

Elke school heeft een schoolraad. De schoolraad is een officieel orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen:

 • de ouders
 • de leerkrachten
 • de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals iemand van de jeugdbeweging of een andere vereniging)

Naast deze mensen nemen ook andere betrokkenen van de school deel aan de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De directeur behoort tot deze groep.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur geeft meestal bij elke vergadering een stand van zaken.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Denk aan het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school … Jaarlijks keurt de schoolraad ook de facultatieve verlofdagen goed.

De raad komt ongeveer 2 keer per jaar samen. Na 4 jaar loopt een legislatuur af en moeten de leden herverkozen worden of moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.

Wil je een kandidatuur als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap indienen? Wend je dan tot de directie via directie@glszandloper-gom.be. Leden van de schoolraad :

 • Geleding personeel:
  • Bibiane De Beleyr
  • Filip Paelinck
 • Geleding ouders:
  • Isabel Wuytack
  • Cindy Kessels
 • Geleding lokale gemeenschap:
  • Ivan De Block
 • Raadgevende stem:
  • Maaike De Rudder, Burgemeester en Schepen van Onderwijs
  • Steffie Collier, dienst onderwijs
  • Femke Merckx, directeur gemeentelijke lagere school

Externe partners

CLB

Een team van professionals (artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,…) staat klaar om hulp, advies of begeleiding te bieden op allerlei vlakken:

 • Gezondheid 
 • Leren en studeren
 • Psychische & sociale problemen
 • Studierichtingen & scholen 

 

Niet alleen u als ouder kan hulp vragen aan het CLB, ook uw kind of een leerkracht kan dat.

Komt de vraag van de school, dan zal de leerkracht altijd eerst met u overleggen voor het CLB wordt ingeschakeld.

VCLB Waas en Dender
Ankerstraat 63

9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas@vclbwaasdender.be

 

Ondersteuningsnetwerk Plus²

Het Plus² team biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en schoolteams. Dit zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen ze op een efficiënte manier inspelen op de noden van uw kind. Zij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het Plus² team heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, …

Wat doen ze?
Ze werken voornamelijk leerkracht -, team – en schoolversterkend in functie van de noden van uw kind.
De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden.  We beslissen samen per periode hoe frequent en intensief die verloopt.

Coördinator SGR 17
Elke Catthoor
elke.catthoor@plus2.be