Erfgoeddag maakt school!

De jaarlijkse erfgoeddag, nu met het thema onderwijs, werd in Sint-Pauwels een voorbeeldige erfgoedweek. De vlotte voorbereiding met directie en leerkrachten om de leerlingen van “de zandloper” te laten proeven van de school vroeger en nu, mondde uit in elke dag klas bezoeken en surfen op de erfgoedbank Waasland. Elke klas kreeg een andere vraag en kon die beantwoorden na wat zoekwerk in het digitale archief van de heemkundige kring “De Kluize” op de erfgoedbank Waasland. Ouders mochten meesurfen en wellicht ook daarom scoorden allen het maximum.

Vraag voor de leerlingen van het eerste leerjaar:
Op een foto uit 1944 zit de onderwijzer van het vijfde leerjaar vóór zijn bord aan een bureau. Hoe heet deze onderwijzer? Naam van de onderwijzer: Soetens Julien

Vraag voor het tweede leerjaar:
De oudste klasfoto is van 1898, de onderwijzer noemde Van Mele Albert. Hoeveel kinderen zaten er in deze klas? In die klas zaten 45 kinderen

Vraag voor het derde leerjaar:
Op een klasfoto van de gemeenteschool uit 1941 kan je zien hoe de klassen toen werden verwarmd. Hoe? De klassen werden toen verwarmd met een kachel

Vraag voor het vierde leerjaar:
Op een klasfoto uit 1922 staat meester Aimé Soetens. Voor welk leerjaar was hij de onderwijzer? Meester Aimé Soetens was toen onderwijzer van het 6de Leerjaar.

Vraag voor het vijfde leerjaar:
Vroeger bestond er in Sint-Pauwels een meisjesschool (Vrije Basisschool) en een jongensschool (gemeenteschool). In 1955 had de Vrije Basisschool een klas met een Eerwaarde Zuster als onderwijzeres. Hoe heet deze Zuster? Die zuster noemde Zuster Jozef-Marie.

Vraag voor het zesde leerjaar:
Op de klasfoto van de 1ste klas uit 1919, dus kort na de eerste wereldoorlog, waar meester Soetens Richard de onderwijzer was heeft de leerling van de voorste rij, uiterst links een foto in de hand. Wie staat er op deze foto? Die leerling houdt een foto vast met de beeltenis van: Koning Albert I

 

Het enthousiasme van de leerlingen was groot wanneer ze in het MOG (Museum Oud Gemeentehuis) honderden klasfoto’s, die zij al eerder via internet thuis hadden gezien konden bekijken in de fotoboeken van ons archief. De commentaren, de vragen en de discussies bij de foto’s leverden stof om een rijk gevulde brochure over de school vol te schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vertelden hun niet alleen de geschiedenis van het onderwijs in onze gemeente, maar ook de geschiedenis van dit enig mooi gebouw in ons dorp, de ziel van Sint-Pauwels, met zijn prestigieuze raadzaal, het kostbare schilderij over de val van Saulus en Sint-Paulus bekering, de plaats van de burgemeester, het schepenzaaltje met de afbeelding van de grondwet, vlaggen en vlaggenstokken, wapenschilden en andere attributen. Natuurlijk zal het gevang (den bak) bij hen wel het langst nazinderen.

Onze heemkundige medewerker Paul Van der Stricht vertelt aan de
hand van een filmpje uit 1951 over de ingebruikneming van de schoolradio.
Een sensationele gebeurtenis in de school.


Sommige leerlingen hadden tekeningen gemaakt over historische merkpunten zoals de parochiepomp, de twistkapelletjes, Antoniuskapel en uiteraard de Roomanmolen. Bij ons goed bewaard om bij gelegenheid tentoon te stellen.

Onze medewerkers en ikzelf genieten nog na van dit feestelijke gebeuren. Wij hebben er veel energie ingestoken, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij de 135 bezoekers van het weekend en de ruim 180 leerlingen tijdens de geleide klasbezoeken de week erna, veel deuren hebben geopend om hun school en hun dorp lief te hebben.

Deze tentoonstelling is ook te bekijken op 21 juli, tijdens de kerkpleinfeesten en tijdens de kermisdagen in september.

Dank aan directie en leerkrachten voor de vriendelijke en professionele samenwerking.

                                                Romain D’hollander
Erevoorzitter heemkundige kring “De Kluize”
Eredirecteur gemeenteschool Sint-Gillis-Waas

1ste leerjaar
Katleen Beda

Hij komt, hij komt…

Deze week kijken we uit naar de komst van Sinterklaas. Volgende week zijn er tal van verrassingen op komst. Vandaag piepten we door het sleutelgat

Lees meer »
4de leerjaar
Katleen Beda

Pompoensoep

Het vierde leerjaar heeft pompoensoep gemaakt 😋 Lekkere foto’s vind je via deze link.

Lees meer »

Spiegeltjes van talent

‘Ge zijt wie ge zijt…’ Iedereen is anders, maar dat is juist oké! Het talent of de talenten van iedere leerling brengt kleur en creativiteit

Lees meer »
6de leerjaar
Katleen Beda

Bosklassen dag 4

Lieve lezers aan het thuisfront,   Goed uitgeslapen, lekker ontbeten en blij gemutst vertrokken we naar de Hoge Venen in plaats van de Venen van Malchamps.  

Lees meer »
6de leerjaar
Katleen Beda

Bosklassen dag 3

Na een rustige nacht en een stevig ontbijt, vertrokken we direct richting stad Spa. We  vertrokken onder een stralend zonnetje naar het Wasmuseum. Onder een

Lees meer »