Leerwandeling door het 3e leerjaar

In het 3e leerjaar viel weer heel wat te beleven. Zo gingen we op leerwandeling naar de gracht aan de pastorij, in het kader van ons werothema “Water, bron van leven”. De kinderen observeerden in het zonnetje de planten en dieren aan het water, deden aan wateronderzoek en noteerden alles in hun observatieboekje. Het was […]